بیمه مستمری زنان خانه دار

کارگروه خدماتی پرتال جامع و تخصصی کودک: بیمه مستمری زنان خانه دار، در پرتال جامع و تخصصی کودک از طریق شرکت بیمه ملت ، به صورت مستقیم و با تخفیفات ویژه برای اعضای پرتال ، قابل انجام است

بیمه مستمری زنان خانه دار

مزایای بیمه مستمری زنان خانه دار:


1- پرداخت مستمری مادام‌العمر به زنان خانه‌دار.

2- زنان خانه‌دار از سن 18 سالگی تا سن 50 سالگی می‌توانند اقدام به خرید این بیمه‌نامه نمایند. مدت پرداخت حق‌بیمه با استفاده از جدول زیر مشخص می‌شود:

ردیف

سن بیمه شده

دوره پرداخت حق بیمه

1

18-25

30

2

26-30

28

3

31-35

25

4

36-40

23

5

41-45

20

6

46-50

18

 

3- در زمان فوت مستمری بگیر، به میزان سه برابر آخرین مستمری ماهانه، برای هزینه‌های ضروری فوت به ذینفع(ها) پرداخت می‌شود.
4- بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به میزان 5 تا 15 درصد( که در ابتدای پوشش معین می‌شود)، بصورت سالانه افزایش دهد و در این صورت میزان مستمری اولیه افزایش مییابد. و در هر صورت مستمری تا پایان عمر، با نرخ رشد هشت درصد، به بیمه شده پرداخت می‌شود.
5- بیمه‌گذار پس از پایان مدت پرداخت حق بیمه، مادام المعر از صندوق مستمری بیمه ملت مستمری دریافت خواهد کرد. اولین مبلغ مستمری طبق مبلغ درج شده در بیمه‌نامه می‌‌باشد و تا پایان عمر، با نرخ رشد سالانه هشت درصد، به بیمه شده پرداخت می‌شود.

نمونه فرم بیمه نامه پیوست شده است

 


9 مرتبه
1 مرتبه

نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات