بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک ها

کارگروه خدماتی پرتال جامع و تخصصی کودک: بیمه مسئولیت مدیران مهد، در پرتال جامع و تخصصی کودک با تخفیف ویژه 40 درصد صورت میپذیرد

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک ها

مدیران مهدکودک ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک ها، بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک ها صادر می شود. در این بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودکها درقبال کودکان بیمه میگردد به این معنی اگر برای کودکی حادثه ای رخ دهد که در آن حادثه کودک فوت نموده یا دچار نقص عضو شده یا نیاز به انجام هزینه های پزشکی پیدا نماید، و مدیر مهد کودک در قبال آن حادثه مسئول شناخته شود، خسارت وارده (میزان غرامت یا هزینه پزشکی تعیین شده) تا سقف تعهدات قید شده در بیمه نامه،توسط  بیمه گر به زیان دیده پرداخت می گردد.
نمونه فرم بیمه نامه پیوست شده است

دانلود


0 مرتبه
0 مرتبه

نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات