بازی بگو چی دیدی؟

بازی بگو چی دیدی؟

برای شروع، یک نقاشی را به کودک نشان دهید.

به او بگوئید با دقت به آن نگاه کند.بعد نقاشی را به سمت خود بگیرید ،طوری که نتواند آن را ببیند.

حالا از محتوای نقاشی پرسشهایی را از کودک بپرسید.

این کار را با اشیا و انسانها هم میتوانید انجام دهید .مثلا در مهمانیها کودکان را دور خودتان جمع کنید .

به یکی از بچه ها بگوئید به بچه های دیگر با دقت نگاه کند.بعد پشت به بچه ها کند .حالا نام تک تک کودکان را ببرید و از کودک بخواهید تا لباس آنها را توضیح دهد.

از وسایل در خانه یا یک ساختمان بیرون از منزل یا داخل یک اتاق و....نیز می توان برای این بازی استفاده کرد.

این بازی دقت و حافظه کودک را تقویت می کند.
 


0 مرتبه
0 مرتبه

نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات