کاکل زری

کاکل زری

داستان زیبای کودکانه «کاکل زری قدم طلا» تولید شده توسط ایران صدا «سه خواهر در یک آبادی زندگی می کردند. دو تا از آنها صاحب خانه و دارا بودند ولی شوهر خواهر سوم وضع مالی خوبی نداشت. خواهر سوم آبستن هم بود و ویار آش رشته کرده بود و به پیش یکی از خواهر هایش رفت...» تقدیم به بچه های خوب و نازنین;داستان زیبای کودکانه «کاکل زری قدم طلا» تولید شده توسط ایران صدا «سه خواهر در یک آبادی زندگی می کردند. دو تا از آنها صاحب خانه و دارا بودند ولی شوهر خواهر سوم وضع مالی خوبی نداشت. خواهر سوم آبستن هم بود و ویار آش رشته کرده بود و به پیش یکی از خواهر هایش رفت...» تقدیم به بچه های خوب و نازنین;

 

دانلود


0 مرتبه
1 مرتبه

نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات