رنگ آمیزی | واحد کار حشرات

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برگه ی رنگ آمیزی واحدکار حشرات، والدین و مربیان گرامی با به کار گیری از این طرح ها میتوانند تمرکز کودک را تقویت کنند، همچنین جهت آموزش رنگ ها این طرح ها به کودک شما کمک میکنند. این کاربرگ مناسب رده سنی 4 تا 6 سال است.

رنگ آمیزی | واحد کار حشرات

 

 

کاربرگ را ذخیره و سپس پرینت بگیرید.


1 مرتبه
1 مرتبه

نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات