شعر | واحدکار حشرات | پشه

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: میتوانید جهت آشنایی با حشرات این شعر زیبا آورده شده است. این شعر مناسب رده سنی 5 تا 7 سال است.

شعر | واحدکار حشرات | پشه

 

 

پشه نیش نیشو

یکی بود یکی نبودزیر گنبد کبود
یه پشه نیش نیشو بود ویز ویز می کرد
شبا لپ بچه ها رو جیز می کرد
یه شب اومد تو اتاق
دید همه خوابن و خاموشه چراغ
بچه ای خوابیده بود تو رختخواب
پشه رفت نزدیک اون
یهو شالاب
بچه هه دستاشو زد به هم
می دونی چی شد دیگه
پشه هه یک کتک حسابی خورد
ولی شانس آورد نمرد

1 مرتبه
0 مرتبه

نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات