اعتماد بنفس در کودکان

کارگروه رسانه پرتال جامع و تخصصی کودک: والدین می توانند به منظور تقویت اعتماد به نفس بچه ها کم کم و متناسب با سنش از او بخواهند که در مورد برخی مسائل اظهار نظر بکنند. برای مثال اگر فرزند 3 یا 4 ساله دارید می توانید به هنگام مهمانی رفتن دو لباس را برایش انتخاب کرده و از او بخواهید که خودش از بین آن دو یکی را انتخاب کند و بپوشد. همچنین می توانید برای چیدن میز از او کمک بگیرید و هر طور که اظهار نظر کرد او را تشویق و تحسین کنید. سعی کنید کمتر از او انتقاد کنید. والدین می توانند از بدو تولد با رفتارهای خود این آموزش ها را به مرور به فرزندانشان بدهند.

اعتماد بنفس در کودکان


0 مرتبه
0 مرتبه

نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات