top
شعر | واحدکار حشرات | شاپرک

شعر | واحدکار حشرات | شاپرک

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: میتوانید جهت آشنایی با حشرات این شعر زیبا آورده شده است. این شعر مناسب رده سنی 5 تا 7 سال است.

شعر | واحدکار حشرات | شاپرک

 

 

شعر شاپرک

شاپرک پوشیده بود کفشی از گلبرگ زرد

ناگهان خار گلی کفش او را پاره کرده

شاپرک پرواز کرد رفت پیش پینه دوز

گفت با نارحتی کفشهایم را بدوز

پینه دوز از دشت چید چند تا گلبرگ زرد

بعد با گلبرگها کفش اورا وصله کرد.0 مرتبه
0 مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات