top
شعر | واحدکار حشرات | شاپرک

شعر | واحدکار حشرات | شاپرک

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: میتوانید جهت آشنایی با حشرات این شعر زیبا آورده شده است. این شعر مناسب رده سنی 5 تا 7 سال است.

شعر | واحدکار حشرات | شاپرک

 

 

 

شعر شاپرک

شاپرک قشنگی رو دامنم نشسته

خسته شده گمونم بال و پرش رو بسته

دلم می خواد همیشه رو دامنم بشینه

خیال کنه لباسم براش شده یه خونه

گل های رو دامنم بالشت خوابش بشه

چین چین های دامنم بندای تابش بشه0 مرتبه
0 مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات