top
شعر | واحدکار مشاغل | رفتگر

شعر | واحدکار مشاغل | رفتگر

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: میتوانید جهت آشنایی با مشاغل این شعر زیبا آورده شده است. این شعر مناسب رده سنی 5 تا 7 سال است.

شعر | واحدکار مشاغل | رفتگر

 

 

رفتگر

چه شهر خوب و پاکی
نه اشغالی نه خاکی

چه پارک با صفایی
به به عجب هوایی

رفتگر شهرداری
این مرد خوب و کاری

تمیز کرده همه جا
صد آفرین مرحبا0 مرتبه
0 مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات