top
تاثیر تربیت صحیح کودک در جوانی

تاثیر تربیت صحیح کودک در جوانی

کارگروه رسانه پرتال جامع و تخصصی کودک: اسلام درباره بزرگ شمردن شخصیت فرزندان و جوانان و احترام گزاردن به آنان، راهکارهایی ارائه داده است که عمل به آن‌ها، تربیت صحیح اسلامی را در پی خواهد داشت. پیامبر گرامی اسلام، فرزند را در طول هفت سال سوم زندگی، وزیر و مشاور می‌خواند. از این سخن درمی یابیم هنگامی که فرزند به سن تکلیف رسید، دیگر نباید با او برخورد کودکانه کرد، بلکه‌ جوان پرشور و پرتوانی است که در کارها می‌توان با او مشورت کرد. این کار برای رشد شخصیت جوان و سهیم کردن وی در امور زندگی و جامعه، لازم است. اگر بزرگی و احترام جوان حفظ شود، هرگز گرفتار عقده خودکم بینی نخواهد شد و به سادگی در دام افراد منحرف گرفتار نخواهد آمد.

تاثیر تربیت صحیح کودک در جوانی


0 مرتبه
0 مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات